نام اصلی:Adam Copeland

لقب:Edge

تاریخ تولد:30اکتبر1973(33ساله)

محل تولد:Originally from Orangeville, Ontario

وضعیت:متهل

وزن:240 lbs

قد:6'4

مربیان او:

Ron Hutchison

Sweet Daddy Siki

Bret Hart

Leo Burke

Stu Hart

Dory Funk Jr

Tom Prichard

تاریخ ورود به کشتی کچ:(20ساله)1993

لقبهای دیگر:Sexton Hardcastle.......Adam Impact

حرکت پایانی:

The Downward Spiral
The Edgecution
The Spear

حرکتهای مورد علاقه که زیاد استفاده میکنه:

The Spear

Missile Dropkick

Edge-O-Matic

The Crossbody

The Edgecator

Half Nelson Sitout Facebuster

Flying Spear

Electric Chair Drop

One Man Conchairto


دشمنان:
The J.O.B. Squad
The Ministry
The Hardy Boyz
The Dudley Boyz
Lance Storm
Christian
Rhyno
William Regal
Booker T
Kurt Angle
Chris Jericho
Eddie Guerrero
Chavo Guerrero
Evolution
Randy Orton
Chris Benoit
Shawn Michaels
Kane
Matt Hardy
Ric Flair
Mick Foley
John Cena
Rob Van Dam

و خیلی های دیگر که زیاد مهم نبوده اند 

ولی در پایان باتیستا و آندرتیکر مهمترین هاش بوده است

 
افتخارات ادج:

او یک بار کمربندICW/MWCW Mid-West Unified Tag Team titleو یک بار کمربندSSW Tag Team titleرو داشته.

او همچنین2سال کمربندICW Street Fight Tag Team titles رو داشته.

در24جولای1999با شکست دادنJeff Jarrett توانست کمربندWWF Intercontinental title رو بگیره.

در2آپریل2000به همرا یار خود یعنیChristianبا شکست دادن گروهThe Dudley Boyz توانستند کمربندWWF Tag Team titles رو بگیرند.

در25جون2000به همراه یارش یعنیChristianبا شکست دادن گروهToo Cool توانستند کمربندWWF Tag Team titles رو بگیرند.

در22اکتبر2000با همراهChristianبا شکست دادن گروهThe Hardy Boyz توانستند کمربندWWF Tag Team titles رو بگیرند.

در10دسامبر2000به همراهChristianتوانستند با شکست دادن Bull Buchanan & Goodfather کمربندWWF Tag Team titles رو بگیرند.

در19دسامبر2000به همراه یارش یعنیChristianبا شکست دادنRock & Undertaker توانستند کمربندWWF Tag Team titles رو حفظ کنند.

در19مارچ2001به همراه یارش یعنیChristianبا شکست دادن گروهThe Hardy Boyz توانستند کمربندWWF Tag Team titles رو بگیرند.

در1آپریل2001به همراهChristianتوانست با شکست دادن گروهThe Dudley Boyz کمربندWWF Tag Team titles رو بگیره.

او همچنین نفر اول کینگ آف رینگ2001 شد.

در30آگوست2001با شکست دادنLance Storm توانست کمربندWWF Intercontinental title رو بگیره.

در21اکتبر2001با شکست دادنChristianتوانست کمربندWWF Intercontinental title رو حفظ کنه.

در19 نوامبر2001با شکست دادنTestتوانست کمربندWWF Intercontinental title رو حفظ کنه.

در4جولای2002به همراه یارشHulk Hogan توانست با شکست دادنBilly & Chuck کمربندWWF Tag Team titlesرو بگیره.

در19آپریل2004به همراه یارش یعنیChris Benoit توانست باشکست دادنRic Flair & Batista کمربندWWE World Tag Team titles رو بگیره.

در11جولای2004در ونجنس توانست با شکست دادنRandy Orton کمربندWWE Intercontinental title رو بگیره.

در نیو یرز رولشن2006با شکست دادن حریف خود یعنیJohn Cena توانست کمربندwweرو بگیره.

دیگر قهرمانی او هم در3جولای2006رخ داد.او با شکست دادن حریف خود یعنیRob Van Dam & John Cena توانست کمربندwweرو باز هم بگیره